ana sayfa > Kol-Ce > Kol-Ce ve Klavye

Kol-Ce ve Klavye

Pazar, 22 Mar 2009 yorum ekle yorumlara git

Ekran klavyesi Pocket Pc lerin çoğunda normal klavye olmadığı için çok önemlidir.  Yaptığımız projelerde ekran klavyesine kolay ulaşmak için bir unit oluşturdum. Bu unit Free Pascal  ekibi taradından çevirilen SIPApi.h yi kullanıyor. Yani  Pocket pc 2000 den sonrasını destekliyor.

unit klavye;

{$MODE objfpc}{$H+}

interface

uses
  SIPApi;

type
  TPocketKlavye = class
  private
    FActive: Boolean;
    procedure SetActive(const AValue: Boolean);
  public
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
    property Active: Boolean read FActive write SetActive;
  end;

implementation

procedure TPocketKlavye.SetActive(const AValue: Boolean);
begin
  if FActive = AValue then exit;
  FActive := AValue;
  if FActive then SipShowIM(SIPF_ON) else
    SipShowIM(SIPF_OFF);
end;

constructor TPocketKlavye.Create;
begin
  FActive := false;
  SipShowIM(SIPF_OFF);
end;

destructor TPocketKlavye.Destroy;
begin
  SipShowIM(SIPF_OFF);
  inherited Destroy;
end;

end.

Çalıştığımız formda glabal bir değişken tanımlayarak veya nil testi yaparak kullanabiliriz. Active özelliğini true yaparak klavyeyi açıp ve false yaparakta kapatıyoruz.

Örnek bir proje aşağıdadır.

ceklavye

İlgili Dosyalar:

Klavye

Categories: Kol-Ce Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok