ana sayfa > Kol-Ce > KOL-Ce Tam Ekran Yapma

KOL-Ce Tam Ekran Yapma

Cumartesi, 21 Mar 2009 yorum ekle yorumlara git
procedure Tform1.TamEkran;
begin
  SHFullScreen(Form.Handle, SHFS_HIDETASKBAR or SHFS_HIDESTARTICON or SHFS_HIDESIPBUTTON);
  DestroyWindow(SHFindMenuBar(Form.Handle));
  ShowWindow(findwindow(‘HHTaskBar’, ), SW_HIDE); // burası wince için.
  MoveWindow(Form.Handle, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN), True);
  MoveWindow(Form.Handle, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN), True);
  Form.HasBorder := False;
end;

Kullanmak için formun oluşturulurken şunları yazın..

procedure TForm1.KOLForm1FormCreate(Sender: PObj);
begin
form.CreateWindow;
TamEkran;
end;

Eğer sistem wince ise taskbar’ ı tekrar göstermemiz gerekiyor..

procedure TForm1.KOLForm1Close(Sender: PObj; var Accept: Boolean);
begin
if CePlatform=cpWinCE then    ShowWindow(findwindow(‘HHTaskBar’,),SW_SHOWNORMAL);

end;

Categories: Kol-Ce Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok